Skip to content
Home » มารู้จักกับ “ไอคิโด” ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นที่ตัวละครในอนิเมะใช้ แต่ไม่ค่อยมีใครรู้

มารู้จักกับ “ไอคิโด” ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นที่ตัวละครในอนิเมะใช้ แต่ไม่ค่อยมีใครรู้